Simen Jahnsen Ljøterud i Akari

Akari-ansatte fikk en adrenalinhøy akeopplevelse utenom det vanlige

Etter en vinter med lite sosial omgang var de ansatte i reklamebyrået Akari klare for morsomme og utfordrende opplevelser.

BRAVE er en kunde av oss, og vi vet at de bistår flere av våre kunder med arrangementer. Det var derfor naturlig at vi tok kontakt med BRAVE da vi ønsket et adrenalinhøyt opplegg for teambuilding, ikke for langt unna Kongsberg, forteller Simen Jahnsen Ljøterud, daglig leder i Akari.

Aktiviteter som utfordrer, skaper glede og engasjement

For Akari er teambuilding en viktig post på budsjettene. BRAVE foreslo denne gangen et skreddersydd opplegg bestående av aking på Fagerfjell og tilhørende «båling».

– Hvert år har vi et mål om å gjøre aktiviteter som utfordrer oss, skaper glede og engasjement – og som vi kan sitte igjen med fine minner om i etterkant. Det er alltid 100 prosent fokus på å ha det gøy på disse arrangementene. Vi har andre arenaer hvor vi fokuserer på det faglige.

Simen Jahnsen Ljøterud

En av BRAVEs spesialiteter er nettopp å skreddersy programmer etter deg og din bedrifts ønsker og behov.

Teambuilding styrker samholdet i Akari-familien

– Hos oss i Akari er vi som en familie. Slike felles opplevelser er med på å styrke samholdet vårt, og styrker arbeidsmiljøet, utdyper Ljøterud.

Grunnet smittevern og stor pågang av prosjekter og oppdrag ønsket Akari seg å begrense tidsbruken noe.

– Løsningen ble kortreist aking, med det BRAVE kaller for «båling». Helt perfekt for oss i Akari. De ordnet med booking, instruktør, mat og drikke. Det var bare for oss å stille opp i egnet akebekledning, skryter Simen.

Profesjonelle aktivitetsledere fra BRAVE var med på hele opplegget og sørget for at sikkerheten var godt ivaretatt.

Ønsker du og din bedrift å bli utfordret eller engasjert med skreddersydd teambuilding? Ta kontakt her.

The Storaas Sisters Group prepares for the future with new company structure

Les artikkelen på norsk her.

The Storaas Sisters was established during the oil crisis in the 1990s, and the sisters have since worked constantly to renew themselves and to see opportunities rather than obstacles.

They continue to do so now under the pandemic.

Reorganization

After a tough year under the pandemic, The Storaas Sisters Group has decided to change the corporate structure. The company Storaas Sisters Event & Travels AS joins forces with BRAVE AS, and now operates under the name BRAVE AS. The Storaas Sisters Hotel remains organized as before.

«We believe it is important to stay focused to get through the pandemic. With fewer companies to manage, we are optimistic for the future,» says Henriette Storaas, CEO of BRAVE AS.

BRAVE – the adventure awaits

BRAVE can offer extraordinary experiences for groups and today consists of three departments. BRAVE Active delivers interactive activity experiences in Kongsberg and Rjukan, while BRAVE Travel tailors exciting company trips at home and abroad.

In addition to these two departments, the company will make a commitment to the international group market in the future through the department BRAVE Norway DMC. Here, they will offer programs throughout Norway.

Henriette Storaas-Barsnes

Thank you to our amazing staff!

The BRAVE leader gives thanks to amazing employees who have shown incredible patience over the past year, where some of them unfortunately have been temporarily laid off and the situation has been unpredictable.

“We now consist of a group of fantastically skilled project managers and activity managers who are ready to accept inquiries and deliver extraordinary experiences,» Henriette smiles.

Want to know more? Contact Henriette Storaas by email: henriette@brave.no

Søstrene Storaas-konsernet rigger seg for fremtiden med ny selskapsstruktur

Read the article in english here.

Søstrene Storaas ble etablert under oljekrisen på 90-tallet, og har siden den gang jobbet med å hele tiden fornye seg, og å se muligheter fremfor hindringer.

Det har de også gjort nå under pandemien.

Omorganisering
Etter ett tøft år med pandemi er det besluttet at selskapsstrukturen i Søstrene Storaas-konsernet endres. Selskapet Søstrene Storaas event & reiser AS slår seg sammen med BRAVE AS og opererer nå under navnet BRAVE AS. Søstrene Storaas hotell forblir organisert som før.

– Vi mener det er viktig å holde fokuset for å komme oss igjennom pandemien. Med færre selskap å administrere er vi optimistiske for fremtiden, sier Henriette Storaas, daglig leder i BRAVE AS.

BRAVE – eventyret venter
BRAVE kan by bedrifter på ekstraordinære opplevelser, og består i dag av tre avdelinger. BRAVE Active leverer interaktive aktivitetsopplevelser på Kongsberg og på Rjukan, mens BRAVE Travel skreddersyr spennende firmaturer i inn- og utland.

I tillegg til disse to avdelingene vil selskapet fremover gjøre en satsning mot det internasjonale gruppemarkedet, gjennom avdelingen BRAVE Norway DMC. Her vil de tilby programmer i hele Norge.

Henriette Storaas-Barsnes

Takker fantastiske ansatte
BRAVE-lederen takker fantastiske ansatte som har vist en ufattelig tålmodighet gjennom det siste året med permitteringer og en uoversiktlig arbeidshverdag som har ført til lite forutsigbarhet.  

– Vi består nå av en gruppe med fantastisk dyktige og motiverte prosjektledere og aktivitetsledere som er klare for å ta imot henvendelser og levere ekstraordinære opplevelser, smiler Henriette.

Se mer om BRAVE her: www.brave.no

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med Henriette Storaas på e-post: henriette@brave.no